எங்களை சந்திக்கவும்

வேளாண்மை, நிலம், நீர்ப்பாசனம், மீன்வளம், விலங்கு உற்பத்தி மற்றும் சுகாதாரம் மற்றும் விவசாய மேம்பாட்டு அமைச்சகம்- (மேற்கு மாகாணம்).

7 வது மாடி, மாகாண சபை வளாகம், எண் .204, டென்ஸில் கோபெக்காடுவா மாவதா, பட்டாரமுல்லா, இலங்கை.

எங்களை அழைக்கவும்

தொலைபேசி : +941 1209 2662

தொலைநகல் : +941 1209 2653

எங்களை தொடர்பு கொள்ள

secagriwp@sltnet.lk

வேளாண் அமைச்சகம்

திரு.சந்தன ரணவீர ஆராச்சி

செயலாளர்

 • டெல்: 011 – 2092654
 • தொலைநகல்: 011 – 2092653
 • மின்னஞ்சல்: secagriwp@sltnet.lk

திரு.ஆர்.எம்.ஜி.ஏ.பண்டார

உதவி செயலாளர்

 • டெல்: 011 – 2092660
 • தொலைநகல்: 011 – 2092653
 • மொபைல்: +94
 • மின்னஞ்சல்:

உதவி செயலாளர் (நிர்வாகம்)

 • டெல்: 011 – 2092663
 • தொலைநகல்: 011 – 2092653
 • மொபைல்:
 • மின்னஞ்சல்:

ஆர்.எல் சுனீதா

உதவிப் பணிப்பாளர் (திட்டமிடல்)

 • டெல்: 011 – 2092655
 • தொலைநகல்: 011 – 2092653
 • மொபைல்:
 • மின்னஞ்சல்: planningagri@gmail.com

யமுனா ரசாங்கிகா

உதவிப் பணிப்பாளர் (திட்டமிடல்)

 • டெல்: 011 – 2092658
 • தொலைநகல்: 011 – 2092653
 • மொபைல்:
 • மின்னஞ்சல்: planningagri@gmail.com

ஆர்.ராஜதேவா

உதவிப் பணிப்பாளர் (திட்டமிடல்)

 • டெல்:
 • தொலைநகல்: 011 – 2092653
 • மொபைல்: +94775080272
 • மின்னஞ்சல்: planningagri@gmail.com

கே. திருமணிகா

கணக்காளர்

 • டெல்: 011 – 2092656
 • தொலைநகல்: 011 – 2092653
 • மொபைல்: +94777789333
 • மின்னஞ்சல்: acct.agri.wpc@gmail.com

திருமதி டீ.ஜி.நிர்மலா தமயந்தி

நிர்வாக


உத்தியோகத்தர்

 • டெல்: 011 – 2092662
 • தொலைநகல்: 011 – 2092653
 • மொபைல்: +94714463252
 • மின்னஞ்சல்: dgnirmala3@gmail.com

மாகாண வேளாண்மைத் துறை

எஸ்.பி.ஏ.எம்.ஏ.எம். குணவர்தன

மாகாண இயக்குனர்

 • டெல்: +9411 - 2092667
 • தொலைநகல்: +9411 - 2092666
 • மொபைல்: +940718027985
 • மின்னஞ்சல்: pdagriwp@gmail.com

மாகாண நில ஆணையாளர் திணைக்களம்

திருமதி தீபானீ ஈஸ்வர

மாகாணகாணி ஆணையாளர

 • டெல்: +9411 - 2433981
 • தொலைநகல்: +9411 - 2864051
 • மொபைல்: +94713602675
 • மின்னஞ்சல்: plcwesternprovince@gmail.com

மிருக உற்பத்தி மற்றும் சுகாதார மாகாண துறை

வைத்தியர் கே.கே.சரத்

மாகாணகால்நடைஉற்பத்திமற்றும் சுகாதாரப்

 • டெல்: +9411 - 2952917
 • தொலைநகல்: +9411 - 2959260
 • மொபைல்: +94718036202
 • மின்னஞ்சல்:

நீர்ப்பாசனத் துறை

W.M.P.B Weerasinghe

நீர்ப்பாசன மாகாண இயக்குநர்

வேளாண் சேவைகள் ஆணையம்

ராஜிதா ஹபுராச்சி

தலைவர் வேளாண் சேவை ஆணையம்

 • டெல்: 011 - 2855640
 • தொலைநகல்: 011 - 2855969
 • மொபைல்:
 • மின்னஞ்சல்: