මධ්‍යම රජයේ බීජ වී ගොවිපල මෙම පරිපථ බංගලාවට සමීප වේ. බීජ වී ගොවිපලෙහි අක්කර 200 ක් පමණ වේ. “මා ඔය” හි ස්නානය කිරීමෙන් විශේෂයෙන් නරඹන්නන්ට විනෝද විය හැකිය. තලගම රාජා මහා විහාරය, ගිරිඋල්ල මැදපොල විහාරාය වැනි ශ්‍රී ලංකාවේ දිගම සැතපෙන පිළිමය වැනි පූජනීය ස්ථාන නැරඹිය හැකිය.

(අ) වර්ගය සහ (ආ) වර්ගය ලෙස කබානා වර්ග දෙකක් තිබේ

(අ): සාමාජිකයින් 4 දෙනෙකුගෙන් යුත් පවුලට ප්‍රමාණවත් ඉඩක් ඇත. උණු වතුර සහ හොඳින් සකසන ලද මුළුතැන්ගෙයක් සහිත නාන කාමරයක් ඇත. කෑම පිළියෙළ කළ හැකිය.

(ආ): සාමාජිකයන් 5 දෙනෙකුගෙන් යුත් පවුලට ප්‍රමාණවත් ඉඩක් ඇත. කුස්සියක් සහිත කාමර දෙකක් තිබේ. විදුලි බල්බ මගින් මගින් ආලෝකය සපයනු ලැබේ. එක් නිවසක වියදම දිනකට රු .3500 කි.

අනුපාත

බස්නාහිර පළාතේ රජයේ නිලධාරීන් සඳහා

 Rs.2500/Day

වෙනත් පළාත් වල රජයේ නිලධාරීන් සඳහා

 Rs.3000/day

අනෙක් අයට

Rs.3500/day

වෙන්කරවා ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය

අයදුම්පත බාගත කර නිසි පරිදි පුරවා ෆැක්ස් හෝ ඊමේල් හෝ තැපැල් කරන්න

සබඳතා තොරතුරු

ලිපිනය :

සහකාර කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ

දිස්ත්‍රික් කෘෂිකාර්මික පුහුණු මධ්‍යස්ථානය, (බටහිර පළාත)

අම්බෙපුස්ස