2023

தகவல் தொழில்நுட்ப உபகரணங்களை வழங்குதல், நிறுவுதல் மற்றும் பராமரிப்புக்கான ஏலங்களுக்கான அழைப்பு
(தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஏலதாரர்கள் மட்டும் – அழைப்பிதழ் மின்னஞ்சல் மற்றும் பதிவு தபால் மூலம் அனுப்பப்படும்)

விவசாயம், நிலம், நீர்ப்பாசனம், மீன்பிடி, கால்நடை உற்பத்தி மற்றும் சுகாதாரம் மற்றும் விவசாய அபிவிருத்தி (மேற்கு மாகாணம்) அமைச்சுக்கான தகவல் தொழில்நுட்ப உபகரணங்களை கொள்வனவு செய்வதற்கு ஏலங்கள் கோரப்பட்டுள்ளன.

மின்னஞ்சலிலும், பதிவு செய்யப்பட்ட அஞ்சல் மூலமாகவும், இணைப்புக்கான பதிவிறக்க இணைப்பு/ QR குறியீடு ஏற்கனவே உங்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது.

ஏல ஆவணங்களின் முழுமையான தொகுப்பை கீழே உள்ள இணைப்பில் இருந்து பதிவிறக்கம் செய்யலாம்.

இணைப்பு

22 ஆகஸ்ட் 2023 அன்று மதியம் 2.00 மணிக்கு இந்தக் கொள்முதல் முடிவடைகிறது.

மேலும் தெளிவுபடுத்தல்கள் தேவைப்பட்டால், உதவிச் செயலாளரை 011 2092663 மூலம் தொடர்பு கொள்ளவும்.

.